Informasjon til medlemmene vedr avfall:

2.2.15

3

Høybakken Båtforening (P/K)

Frank Fiksdal

85

10

ja

Ja (papir og plast)

Nei

Ved klubbhuset står en vanlig husholdcontainer som tømmes hver 14. dag av Fosen Renovasjon. EE-avfall og farlig avfall tås med hjem og leveres ved returpunkter og miljø/gjenbruksstasjonen.

hoybakken@broadpark.no

 

 

2. Mottaksanlegg

Avfall som kommer inn til havnene er tilnærmet likt husholdningsavfall. Alle havner har en ordning for handtering av restavfallet både gjennom Bjugn Kommune eller direkte med godkjent renovasjonsfirma (Fosen Renovasjon AS). Nåværende rutiner fungerer bra, det finnes ingen behov for å endre eller utvide nåværende mottaksordninger.

De fleste båteierne som bor i området tar med seg avfallet hjem og det blir håndtert sammen med deres husholdningsavfall eller det blir levert i en hyttecontainer.

Havn 6, 8, 10,11,12, 14, 15, 17,19 er knyttet til hytteområder som ivaretar behovet for mottaksordninger gjennom en renovasjons avtale med Bjugn Kommune og Fosen Renovasjon as.

Tømmefrekvensen av hyttecontaineren ligger på stort sett hver 14. dag i sesongen.

Havn nr. 2, 3,7,9,13,16 og 18 har en gjestebrygge med tilbud av service for gjester (bl.a. sanitærbygg, søppelcontainer, vann, strøm). Gjesteanløp er relativt lavt i havene og det genereres en liten mengde avfall fra båtene. Høybakken (3) og Dybfest (7) småbåthavn har omtrent 30 gjestedøgn per sesong.

Vinterlagring og service av båter skjer på andre steder (bl.a. i Ørland v/Dalebakken, Teksdal og Trondheim). Behovet for mottak av farlig avfall er derfor minimalt.

Avfall som oppstår ved vårpuss av båtene tas med hjem av den enkelte båteier og leveres ved godkjent mottak.

Noen båtforeninger og båteiere samler bunnstoff ved spyling av båtbunnen med høytrykk på en plass. Noen har vurdert anlegg av en oppsamlings- og fellingstank, men det blir for dyrt i forhold til brukers frekvens og antall båtene.

 

Kursiv, uthevet skrift, gjelder for Høybakken Båtforening.

Styret