Priser Høybakken Båtforening 2020

 Hva                                                                                              Medlem                               Ikke medlem

Årskontingent                                                                                  500,-
Andelsinnskudd båtplass 3-4m                                                 12 000,-
Andelsinnskudd båtplass 2-3m                                                 10 000,-
Andelsinnskudd båtplass 2m                                                       8 000,-

Korttidsleieavgift pr mnd 2m                                                         200,-                                    300,-
Korttidsleieavgift pr mnd 2-3m                                                     300,-                                    400,-
Korttidsleieavgift pr mnd 3-4m                                                     400,-                                    500,-

Gjestebrygge intil 25 ft                                                                                                               100,- m/strøm pr døgn, 4 timer gratis
Gjestebrygge over 25 ft                                                                                                              130,- m/strøm pr døgn, 4 timer gratis

Båt på land pr ses. vinter/sommer 9-19 ft                                    200,- + strøm                     500,- + strøm
Båt på land pr ses. vinter/sommer 20-29 ft                                  300,- + strøm                     750,- + strøm
Båt på land pr ses. vinter/sommer 30-40 ft                                  400,- + strøm                  1 000,- + strøm

Vinteropplag i havn  9-19 ft                                                                                                    1 000,- + strøm
Vinteropplag i havn 20-29 ft                                                                                                  1 500,- + strøm
Vinteropplag i havn 30-39 ft                                                                                                   2 000,- + strøm
Vinteropplag i havn. 40 ft +                                                                                                    2 500,- + strøm

Henger lagring, pr sesong vinter/sommer 9.19 ft                        200,-                                   500,-

Henger lagring pr sesong vinter/sommer 20-29 ft                      300,-                                   750,-

Henger lagring pr sesong vinter/sommer 30-40ft                       400,-                                 1 000,-   


Kjørerampe                                                                                                                                  100,- ut/inn samme dag.
Kjørerampe                                                                                                                                  100,- pr bruk på forskjellige dager.

Dusj                                                                                                     20,-                                     20,-
Vaskemaskin                                                                                       30,-                                     30,-

 

Strømuttak
Medlem av tildelt strømuttak er ansvarlig for forbrukte timer.

For båter som bruker strøm uten strømmåler vil forbruket bli stipulert.