KONTAKTTELEFON

FOR

HØYBAKKEN BÅTFORENING

RING

(+47) 974 29 394