Årsmøte 11/12-2019

Publisert av Oddvar Sakshaug den 11.12.19.

HØYBAKKEN BÅTFORENING

 

Referat fra Årsmøte 11/12-2019.

 

Sak 1: Formann ønsket velkommen.

 

Sak 2: Innkalling godkjent. Antall medlemmer på årsmøte: 15

 

Sak 3: Valg av ordstyrer og referent: Tor Snåsøy, Oddvar Sakshaug

 

Sak 4: Underskrift av protokoll: Tore Jenssen, Viggo Rødsjø.

Sak 5: Årsberetning: Godkjent.

 

Sak 6: Regnskap godkjent av revisor og årsmøte.

 

Sak 7: Valg: Formann for 1 år: Frank Fiksdal.

                   2 styremedlemmer for 2 år: Gaute Ovesen, Svein Eidsaune

                   2 vara medlemmer for 1 år: Kurt Skarsvåg, Harry Rødsjø

2 medlemmer i havnekomité for 2 år: Jarle Sandmo, Terje Hyllmark

3 medlemmer til valgkomité for 1 år: Per Furuvik, Pål Holkestad og Gunnar Fenstad

                   Revisor for 1 år: Ole Kristian Sand

Styret for 2020:

Formann: Frank Fiksdal

Jan Olav bergmann (valgt for 2 år 2018)

Oddvar Sakshaug (valgt for 2 år 2018)

Gaute Ovesen (valgt for 2 år 2019)

Svein Eidsaune (valgt for 2 år 2019)

Styret konstituerer seg på første styremøte.

 

Havnekomité 2020:

Hilmar Jakobsen (valgt for 2 år 2018)

Bjørnar Sæter (valgt for 2 år 2018)

Gunnar Flenstad (valgt for 2 år 2018

Jarle Sandmo (valgt for 2 år 2019)

Terje Hyllmark (valgt for 2 år 2019)

 

Sak 8: Kontingent for 2020, ingen forandring, kr 500,-

Sak 9: Sekretær orienterte fra styret om Servicebygg, Sørheim og planer for utskifting av bryggesystem, som per i dag har isopor som bæremateriale.

Styret gis fullmakt fra årsmøte til å innhente tilbud (fra tre leverandører) for å skifte ut hovedbrygge, med sikringstiltak. Sum opp til kr 700 000,00 kan investeres i brygge for 2020.

 

Sak 10:       Ingen innkomne saker fra medlemmer.

  

Årsmøtet slutt kl 2000

                                       

O Sakshaug sekr/referent