Utsettelse av Ekstraordinært Årsmøte 2020

Publisert av Oddvar Sakshaug den 17.03.21. Oppdatert 14.04.21.

Høybakken Båtforening

 

UTSETTELSE AV

Ekstraordinært årsmøte

Lørdag 17. april kl. 1300 i

Kongsvoll Forsamlingshus

 

 

Styret ble  gitt fullmakt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte så snart smitteverntiltakene mot Corona tillater det.

Det er nå kun anledning til å ha møter med inntil 10 personer, og styret i båtforeningen utsetter da det ekstraordinære årsmøte til vi kan samles flere til diskusjon og avstemming. Melding om dato vil komme på SMS.

  

Mvh

Styret i Høybakken Båtforening